Výstava

Zúčastňujeme sa výstavy PROMEXPO-2020

3 roky pred

Poradenské spoločnosti by v tomto procese mali poskytnúť počiatočný impulz pre transformáciu neefektívneho výrobného systému podniku, poskytnúť spoľahlivé referenčné hodnoty pre transformáciu, ponúknuť podmienky pre rozvoj ľudí a formovať efektívnu firemnú kultúru. A. Baranov je presvedčený, že priemyselné poradenstvo má veľký potenciál: integroval cielené programy špeciálne navrhnuté na konkrétny účel vrátane viacúrovňového školenia vo výrobe. Toto je jediný spôsob, ako môžu klienti počítať s efektívnosťou a dopytom konzultantov naraz dve záruky: nielen merateľný výsledok zlepšovania procesov, ale aj záruku udržateľnosti týchto výsledkov a dokonca aj ich rozvoja po uzavretí zmluvy s konzultantom.