Sústružnícke zariadenie

Sústružnícke sústruhy

Sústružnícke obrábacie centrá

Stroje na hlboké vŕtanie a vŕtanie